Architectuurprincipes

Architectuurprincipes zijn de ingebedde werkingsmechanismen van een systeem

Welke Architectuurprincipes komen aan bod in deze Masterclass?

In enterprise architecturen en referentie architecturen, zoals de NORA en de GEMMA, staan altijd architectuurprincipes. Echter is het lang niet altijd duidelijk hoe daar door architecten of belanghebbenden mee omgegaan moet worden.

Een uitkomst hiervoor is het visualiseren van principes zodat de essentie veel duidelijker wordt iedereen.

In deze masterclass behandelen we gangbare business, informatie en technische architectuurprincipes, zoals procesmatig werken, service gericht werken, self service, zaakgericht werken, modulariteit, client-server en diverse anderen.

Hieronder staan een aantal treffende voorbeelden van visualisatie van architectuurprincipes. In deze masterclass komt het onderwerp visualiseren van architectuurprincipes uitgebreid aan de orde.

No Wrong Door (Een principe uit de NORA)

Microservices: Slimme herbruikbare functionele applicaties zorgen voor hoge flexibiliteit en snelheid

Zero Waste: Door alle productonderdelen maximaal herbruikbaar te maken wordt het milieu in vele opzichten vele malen minder belast.

Blockchain: Door middel van gedistribueerde consensus over transacties in een open grootboek, kunnen settlement processen realtime plaatsvinden ipv meerdere dagen.

Modulen of Components: Een systeem kan in modulen of componenten worden opgedeeld. Beiden leveren andere nuttige views op van hetzelfde systeem.


Hier kunt u meer lezen over NORA

Hier kunt u meer lezen over Microservices

Wat zijn Architectuurprincipes volgens Dragon1?

Dragon1 heeft een unieke visie op architectuurprincipes. In deze masterclass leert u daar alles over.

Architectuur wordt in de Dragon1 methode gedefinieerd als een totaalconcept van een bouwwerk. Een bouwwerk is een systeem met drie dimensies: een constructieve, operatieve en decoratieve dimensie.

Een architectuur bestaat uit concepten. Patterns zijn een specialisatie van concepten. Concepten worden op logisch, fysiek en implementatie niveau gedetailleerd in bouwblokken (logisch niveau), standaarden (fysiek niveau) en productenoplossingen (implementatieniveau).

Elk concept heeft een of meer principes in zich. Principe wordt in de Dragon1 methode gedefinieerd als werkingsmechanisme. Dit is anders dan 'richtinggevende uitspraak' of 'kenmerken van dienstverlening' zoals principes in andere architectuurmethoden en referentie architecturen (zoals NORA) wordt gedefinieerd.

Een architect kiest op basis van de eisen (requirements) van belanghebbenden de concepten die invulling kunnen geven aan de eisen. Dragon1 promoot dat de architect (de ontwerper van totaalconcepten) van elk concept een schets en van elk principe een detaildiagram maakt van de theorie en van de praktijk toepassing, inclusief literatuur verwijzingen.

Met deze principe visualisaties kan een architect veel effectiever de handen op elkaar voor het inzetten van (disruptieve) concepten in de organisatie die veel impact geven en veel tijd en geld kosten.

Zo adviseren we vanuit Dragon1 om altijd een klein boekje te maken met de belangrijkste architectuurprincipes van een organisatie.

NB: ArchiMate en TOGAF zijn geregistreerde merken van de Open Group. BMPN en UML zijn standaarden van OMG.