Visualisaties

Welke Architectuurvisualisaties leert U maken?

Dragon1 is de open methode voor Enterprise Architectuur die bij velen bekend staat om effectieve visualisaties en principes.

Daarom krijgt u ook in deze masterclass les in het maken van architectuurvisualisaties. De onderstaande visualisaties komen allen aan bod in de enterprise architectuur training.

Voorbeelden van andere visualisaties die aan bod komen zijn:

  • Structuurvisie
  • Concept Ontwerpschets
  • Principe detail diagram
  • Strategy Map
  • Balanced Score Card

En nog veel meer!

In Dragon1 maken we verschil tussen architectuur en structuur. De architectuur (conceptuele structuur) gaat over concepten, principes, building blocks, regels en standaarden per laag. De (logische en fysieke) structuur gaat over de relaties en smaenhang tussen elementen (op logisch niveau) en componenten (op fysiek niveau). De concepten bestaan op logisch niveau uit elementen en op fysiek niveau uit componenten.

NB: ArchiMate en TOGAF zijn geregistreerde merken van de Open Group. BMPN en UML zijn standaarden van OMG.